تماس با ما

اطلاعات شرکت

یزد - بلوار منتظر قائم- بن بست ششم - شرکت پژواک اندیشه سبز
36289028 (035)
info@pascotrading.ir
36226066 (035)
شنبه - چهارشنبه: 8:00 - 16:00 پنجشنبه: 8:00 - 12:00

تماس با ما

پاسکو - پژواک اندیشه سبز)

 شرکت پژواک اندیشه سبز، پذیرای درخواستهای مشتریان بوده و تمام تلاش خود را در جلب رضایت ایشان به کار می بندد.

آدرس

 یزد - بلوار منتظر قائم- بن بست ششم - شرکت پژواک اندیشه سبز

 36289028 (035)

info@pascotrading.ir

36226066 (035)

شنبه - چهارشنبه: 8:00 - 16:00  پنجشنبه: 8:00 - 12:00